Concerned about a child?

Ku soo dhowaadaa Websiteka Guddigga Ilaalinta Caruurta ee Manchester MSCB (Manchester Safeguarding Children Board Website) MSCB waa urur sharci ah ee ujeeddadiisu weyn ay tahay isuduwidda iyo hubinta wax ku oolka shaqada ilaalinta iyo horumarinta daryeelka caruurta iyo dadka dhalinyarada ee da'dooda ka hooseeyso 18 jirka ee Manchester

Haddii aad qabto wax wel wel ah ee la xariiro ilmo, fadlan ka wac Xarunta Wicitaanka telefoonka: 0161 255-8250. lambarka fax waa 0161 255-8266. Waa in laga soo daba diraa foomka gudbinta wakaaladaha-dhowrka 48 saacadood gudahooda.